• M S Subbulakshmi
  • Pt Ravi Shankar
  • Ashok Kumar
  • B R Ambedkar
  • Sri Aurobindo
  • Dhyan chand
  • I K Gujral
  • JRD Tata
  • Sultan Khan
  • V P Singh
  • Yashwantrao Chavan
  • Jagdish Chandra Bose
  • C V Raman
  • Bal Thackeray
  • K R Narayanan